Green Key

Miljøpolitik Nyborg Idræts- & Fritidscenter

Nyborg Idræts- & Fritidscenter ønsker at fremstå som et center, der har fokus på idræt og sundhed samt aktivt, at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer.

 

Se Green Key diplomet

 

  • Vi vil behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog.
  • Vi vil motivere medarbejdere og brugere til at indgå i miljøarbejdet.
  • Vi vil offentliggøre vores miljøpolitik på vores hjemmeside, og ved opslag i centeret.
  • Vi vil løbende informere personalet om miljøpolitikken og vores mål.
  • Vi vil sortere vores affald med henblik på, at genbruge så meget som muligt.
  • Vi vil, ved indkøb og nyanskaffelser, tage hensyn til miljøet i vores overvejelser.
  • Vi vil minimere vores brug af stærke rengøringsmidler.
    Vi vil målrettet minimere vores forbrug af energi- og vandforbrug.

Miljøpolitikken revurderes løbende.

 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter februar 2017 // Keld Arentoft, Centerleder.

 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter   |   Storebæltsvej 13-15   5800 Nyborg
Telefon +45 65 31 17 25   |   Email info@ni-f.dk